„Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów”