„I Duch prowadził go po pustyni przez czterdzieści dni, i był tam kuszony przez diabła”