Św. Michał Archanioł

archaniolmichal
QUIS UT DEUS czyli Któż jak Bóg! To słowa zapisane na tarczy św. Michała Archanioła. Słowa odkrywające szczególny charakter patrona naszej parafii. Św. Michał Archanioł.

Św. Michał Archanioł w chrześcijańskiej tradycji uważany jest za pierwszego i najważniejszego anioła. Obdarzony został przez Boga szczególnym zaufaniem otrzymał klucze do nieba. To właśnie on stoczył bitwę z Lucyferem i upadłymi aniołami. W Apokalipsie św. Jana prowadzi anielskie zastępy do boju przeciw smokowi. Jest aniołem sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Orygenes uważał, że to właśnie Michał Archanioł zanosi ludzkie modlitwy do Boga. To właśnie on ma ważyć ludzkie dusze na sądzie ostatecznym. W Biblii jest opiekunem Ludu Bożego, dlatego Kościół czci go jako swojego opiekuna.

Św. Michał Archanioł jest patronem zakonów, michalitek i michalitów, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier, Małopolski, mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Jest również patronem dobrej śmierci.

W Ikonografii przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała Archanioła są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, waga, tarcza z napisem „Quis ut Deus” czyli „Któż jak Bóg”.

Dodaj komentarz