Pogrzeb Katolicki

 

Strata bliskiej osoby, zawsze niesie ze sobą smutek i rozpacz. Śmierć nie oszczędza nikogo i wpisuje się w nasze codzienne życie. Rodzi pytanie o sens życia. Jednocześnie z głębi serca wyrywa się pytanie o to co potem, co po drugiej stronie? Czy to już koniec, czy może dopiero początek? Chrześcijaństwo niesie w sobie radosne przesłanie o Zmartwychwstaniu. Przesłanie pełne nadziei życia wiecznego. Chrześcijański pogrzeb to właśnie wyraz tej nadziei ukrytej w wierze w Jezusa Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

  • Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.
  • W kancelarii należy okazać: Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią i wiatyku (ostatnia Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  • Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.
  • Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy świętej (z przyjęciem Komunii świętej)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy świętej za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

Dodaj komentarz