Namaszczenie Chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest jak dotyk miłości samego Boga. To Bóg poprzez prosty gest namaszczenia Olejem Chorych i słowa modlitwy, pragnie wspierać człowieka w jego chorobie i starości. Swoją mocą chce uzdrawiać jego ciało i duszę. Pragnie podnosić go na duszy i wlewać w jego serca nadzieję, że nawet starość i cierpienie ma w całościowym planie Boga sens.

Chorych i starszych z posługą sakramentalną odwiedzamy:

  • W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00
  • Zgłaszanie chorych do piątku wieczora poprzedzającego pierwszą sobotę.

Dodaj komentarz