Małżeństwo

Sakrament małżeństwa wpisuje się w życiowe powołanie człowieka do wspólnoty małżeńskiej. Jest wyrazem pragnienia Boga, by miłość między kobietą i mężczyzną, była miłością ofiarną, miłością agape. Ta trudna ale zarazem prawdziwa miłość, w której mąż jest dla żony a żona dla męża, jest możliwa tylko we współpracy z Bogiem. Dlatego sakramentalne Błogosławieństwo małżonków jest zaproszenie Boga do wspólnego życia. Tak by było ono piękną szkoła miłości dla kolejnych pokoleń.

Dokumenty wymagane do zawarcia sakramentalnego małżeństwa

Wymagane dokumenty w USC:

W przypadku panny lub kawalera:

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • dowód osobisty do wglądu

W przypadku wdowy lub wdowca:

 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
 • dowód osobisty do wglądu
 • Odpisy aktu urodzenia można pobrać tylko w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z USC np. z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania narzeczonej (-nego). Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Wymagane dokumenty w parafii:

 • dowody osobiste
 • świadectwa chrztu oraz świadectwa bierzmowania narzeczonych, które pobiera o się z parafii chrztu
 • świadectwa nauki religii ze szkoły
 • zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich przez narzeczonych i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu/wywieszeniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych dokument o zapowiedziach wystawia parafia Panny Młodej. Pan młody zanosi formularz zapowiedzi do swojej parafii, który po 4 tygodniach, z odpowiednimi pieczęciami i podpisami odnosi do parafii narzeczonej.
 • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych co najmniej 2 spowiedzi.[/fancy_box]

Dodaj komentarz