I Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej trwa 2 lata i obejmuje czas nauki dzieci w klasie 1 i 2 szkoły podstawowej.

W ramach przygotowania

  • Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej, w lekcjach religii w szkole.
  • Przygotowanie obejmuje również udział w katechezach parafialnych, zarówno dla klasy pierwszej jak i drugiej.
  • Katecheza parafialna odbywa się w naszym domu parafialnym (czytelnia).
  • Dzieci uczestniczą regularnie w Niedzielnej Mszy Świętej gromadząc pamiątki z uczestnictwa w niej.
  • Dzieci również biorą udział w Mszy Świętej szkolnej

Dodaj komentarz