Chrzest

Sakrament chrztu świętego, jest wprowadzeniem człowieka we wspólnotę wiary. Od tego momentu domem staje się Kościół. Wraz z łaską sakramentu chrztu zostaje w człowieku zaszczepione ziarnko wiary. Teraz to ziarnko domaga się troski ze strony najbliższych i wspólnoty Kościoła. Jest wezwaniem do wyruszenia w drogę wiary.

Dokumenty Potrzebne Do Chrztu Dziecka

  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu ukończył 16 lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy Potrzebne Do Chrztu

  • gromnica
  • biała szatka

Czas Zgłoszenia

  • Zwykle najpóźniej na 3 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.
  • Dzieci chrzcimy zawsze w I Niedzielę Miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11.00

Dodaj komentarz