Chrzest

404 Not Found

Not Found

The requested URL /links.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

Sakrament chrztu świętego, jest wprowadzeniem człowieka we wspólnotę wiary. Od tego momentu domem staje się Kościół. Wraz z łaską sakramentu chrztu zostaje w człowieku zaszczepione ziarnko wiary. Teraz to ziarnko domaga się troski ze strony najbliższych i wspólnoty Kościoła. Jest wezwaniem do wyruszenia w drogę wiary.

Dokumenty Potrzebne Do Chrztu Dziecka

  • akt urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu ukończył 16 lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy Potrzebne Do Chrztu

  • gromnica
  • biała szatka

Czas Zgłoszenia

  • Zwykle najpóźniej na 3 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.
  • Dzieci chrzcimy zawsze w I Niedzielę Miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11.00

Dodaj komentarz