Ogłoszenia duszpasterskie na XXII Niedzielę Zwykłą

Niedziela:  Dziś 22 niedziela zwykła. Chrystus Pan przybywa do nas w pokorze obecny w znaku słowa i Postaci eucharystycznych. Wzywa nas do pokory, obiecując wywyższenie swoją mocą. Wezwani do kroczenia śladami Tego, który nie ma względu na osoby, gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii.   Kolekta z niedzieli dzisiejszej przeznaczona będzie na potrzeby naszej diecezji. Spotkanie…

Ogłoszenia duszpasterskie na XXI Niedzielę Zwykłą

Niedziela:  Dziś 21 niedziela zwykła. Bóg pragnie wszystkich obdarzyć swoim zbawieniem, dlatego do każdego kieruje swoje słowo i zaprasza na ucztę eucharystyczną. Niech Eucharystia będzie miejscem spotkania z Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Niech udział w liturgii będzie znakiem wiary i świadectwem pragnienia na spotkanie z Tym, który bezgranicznie miłuje.   Z…

Ogłoszenia duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykłą

Niedziela:  Dziś 20 niedziela zwykła. Gromadzi nas na świętej Wieczerzy Jezus Chrystus. Jedynie On przekazuje pełną prawdę o życiu i zbawieniu. Służyć Jemu to znaczy być ciągle otwartym na najwyższe wartości. Niech więc w służbie dla prawdy umacnia nas Chrystus, a udział w Eucharystii będzie źródłem poznania niezmiennej prawdy Bożej.     Kolekta z niedzieli…