Ogłoszenia & Intencje

Porządek Nabożeństw od 06.01 do 13.01.2019r.

Niedziela    06.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego  7.30     Za ++ rodziców Helenę i Karola Glajc 9.15     Za ++ Kazimierza i Adelę Pogoda 11.00   Za ++ Józefa Juroszek w rocznicę śmierci i + za żonę Joannę                 Roczki : Milena Jarka, Emilia Maciejczak  18.00    Za…

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Objawienia Pańskiego

Niedziela:  Mędrcy ze Wschodu przybywają jako reprezentanci ludów pogańskich, aby złożyć pokłon Jezusowi- Królowi królów. Pismo święte zwraca uwagę, że przez chrzest wszyscy otrzymaliśmy godność królewską: Jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Mając świadomość naszej tożsamości dzieci Bożych  , przyłączamy się do wędrówki trzech mędrców zdążających do Betlejem, by oddać cześć narodzonemu Synowi Bożemu. …

Porządek Nabożeństw 30.12- 06.01.2019r.

Niedziela    30.12. Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  7.30    Do Opatrzności Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 2 r. urodzin Anastazji Kubok.           9.15   Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 10 r. ślubu Aleksandry i Michała , o boże…