Ogłoszenia & Intencje

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą

Niedziela:   W okresie Bożego Narodzenia uroczyście obchodziliśmy tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa i Jego objawienie się ludziom. Uwielbienie i radość z powodu daru wspólnoty z Bogiem, rozbrzmiewa także w liturgii pierwszych niedziel okresu zwykłego. Każdy człowiek i wszystkie narody są zaproszeni do tego, by stanowić wielka rodzinę Boga i jako Jego dzieci być dla siebie…

Porządek Nabożeństw 13.01-20.01.2019r.

Niedziela    13.01. Święto Chrztu Pańskiego   7.30      Za + Genowefę Lisiewicz w r. śmierci 9.15      Za + Józefę Nowak w 14 r. śmierci oraz + męża Floriana               Za ++ rodziców Franciszka i Agnieszkę Kubok 11.00     Za + męża Eugeniusza Bierskiego w…

Ogłoszenia na Niedzielę Chrztu Pańskiego

Niedziela: W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordanu. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest także był objawieniem Chrystusa: Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawna działalność po długim okresie ukrytego życia w Nazarecie. Podczas chrztu udzielanego przez Jan Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna…