Ogłoszenia & Intencje

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą 17.02.2019r.

Niedziela: Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych ? modli się Kościół w Kolekcie 6 niedzieli zwykłej., wyznaje równocześnie swoje pragnienie goszczenia Boga,. Każdy z nas cieszy się , kiedy odczuwa sympatię i życzliwość ze strony przyjmującego go gospodarza. Uczestnicząc w Eucharystii jesteśmy gośćmi u Pana Boga. On przyjmuje nas serdecznie i z…

Porządek nabożeństw 10.02 do 17.02

Niedziela    10.02 V Niedziela zwykła     7.30        Za + Stefanię Kubica w r. śmierci + męża Jana         9.15        Za + Marię Jurczyńską w 10 r. śmierci 11. 00     Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w…

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedziele Zwykłą

Niedziela: Dziś V niedziela zwykła. Często zadajemy sobie pytania dotyczące naszego życia i sensu życiowego powołania. Odkrywamy, że nasze pojmowanie samych siebie, nasz los w istocie zależy od ludzi, z którymi przebywamy: w rodzinie, w pracy czy w innych obszarach życiowej aktywności. Natomiast jako chrześcijanie zastanawiamy się nad znaczeniem obecności Boga pośród nas. W Jezusie…