Bierzmowanie

Droga do dojrzałości nie jest łatwa. Wymaga wiele trudu i poświęceń. Na tej drodze pojawia się Bóg, Bóg zatroskany o młodego człowieka. Jego troska to troska o pełne człowieczeństwo, człowieczeństwo dojrzałe. Troska ta wyraża się poprzez sakrament bierzmowania. Potężny sakrament Ducha Świętego. Sakrament dotykający całego życia i wyrażający się w darach Ducha Świętego, które od tego momentu budują codzienne życie człowieka. Życie zogniskowane wokół wiary w Boga Jezusa Chrystusa. Wiary dojrzałej, odpowiedzialnej i wyrażanej postawą pobożności i miłości.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

  • Zgodnie z nauczaniem Kościoła, przygotowanie do bierzmowania trwa 3 lata. Odbywa się ono przy parafii do której należy kandydat (-ka). Przygotowanie można rozpocząć w wieku 13 lat (pierwsza klasa gimnazjum).
  • Czas przygotowania to czas pogłębiania swojej wiary, poprzez uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. Niedzielna Msza Święta, nabożeństwa oraz rekolekcje to podstawa. Bez tego nie ma mowy o przygotowaniu, ani tym bardziej o przyjęciu tego wielkiego daru jakim jest sakrament bierzmowania. Dodatkowo obok świadectwa pobożności potrzebne jest pogłębienie wiedzy z zakresu Religii Katolickiej. Nie da się bowiem dojrzale i odpowiedzialnie wyznawać wiary bez znajomości Boga , w którego i któremu się wierzy.
  • Przyjmując sakrament bierzmowania chrześcijanin wezwany jest do obrony swojej wiary i świadczenia o niej przed innymi, przed całym światem. Teraz już nie tylko żyje dla siebie, ale zaczyna żyć swoją wiarą dla innych. Dlatego też bierzmowanie, której jest dopełnieniem chrztu świętego, jest również potwierdzeniem przynależności do wspólnoty Kościoła.

Spotkania formacyjne mające na celu przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywają się:

Przez pierwsze dwa lata:

  • raz w miesiącu w drugą sobotę miesiąca w godzinie rok I o godz. 9.00, rok II o godz. 10.00

Trzeci rok formacyjny:

  • spotkania dwa razy w miesiącu w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godzinach:
  • druga sobota miesiąca o godz. 11.00
  • czwarta sobota miesiąca o godz. 9.00

Dopuszczenie do sakramentu bierzmowania

  • Osoba pragnąca przyjąć z rąk Księdza Biskupa sakrament bierzmowania zobowiązana jest udowodnić księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie oraz Księdzu Proboszczowi Parafii swojego zaangażowania w życie wiarą. Odpowiedzialność ta spoczywa zarówno na młodym człowieku jak i jego rodzinie. Pomocne przy tym są indeksy, które poświadczaj uczestnictwo w liturgii czyli praktykowanie religii. Dodatkowo wymagana jest znajomość Katechizmu Kościoła Katolickiego.
  • Świadek do sakramentu bierzmowania musi poświadczyć odpowiednim pismem z parafii zamieszkania, że jest praktykującym katolikiem i może pełnić posługę świadka.
  • Imię wybierane przy okazji sakramentu bierzmowania powinno wyrażać pragnienie posiadania szczególnego patrona, świętego lub błogosławionego, który swoim życiem i postawą wiary wspomagać będzie człowieka w jego dążeniu ku dojrzałości chrześcijańskiej.

Dodaj komentarz